[Break][feat1]
Imperfekt – thì quá khứ trong ngữ pháp tiếng Đức Imperfekt – thì quá khứ trong ngữ pháp tiếng Đức Reviewed by Báo du học Đức on 11/18/2019 11:31:00 SA Rating: 5
Thì hiện tại hoàn thành ( Perfekt ) Thì hiện tại hoàn thành ( Perfekt ) Reviewed by Báo du học Đức on 10/15/2019 03:58:00 CH Rating: 5
Präsens - thì hiện tại trong ngữ pháp tiếng Đức Präsens - thì hiện tại trong ngữ pháp tiếng Đức Reviewed by Báo du học Đức on 8/19/2019 04:29:00 CH Rating: 5
Tổng quan về các thì tiếng Đức với các động từ Tổng quan về các thì tiếng Đức với các động từ Reviewed by Báo du học Đức on 8/19/2019 04:08:00 CH Rating: 5
Các thì trong tiếng Đức Các thì trong tiếng Đức Reviewed by Báo du học Đức on 8/19/2019 03:50:00 CH Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.